Photo
Suite
........
La Casota Exteriors .. Interiors ..Environment & animals ..
ventana casa rural luna llena campell habitacion
salon casa rural
Dining room
comedor casa rural
Dining room window
comedor
Breakfast
desayuno
Dinner - Escalivada (1°plate)
caja casa rural
Box - La Casota

comedor
Dining room

Porch of the Riu-Rau,
rooms 3 and 4 4

salon de casa de la era
Sitting-room in the Casa de la Era


The 'Stable' room
dormitorio 1
Bedroom 1
habitacion
Bedroom n°1
of the Riu-Rau

habitacion 4Bedroom 4


Studio interior

Studio bedroom

Studio kitchen

cavall verd Cavall Verd from the
porch of the studio


Sitting-room in the Estufa

Bedroom of the Estufa

«BACK   NEXT»
La Casota - Rural Tourism ..........Tel: ..965 58 36 46 / 629 50 17 42 .......... info@lacasota.com